Chính sách về quy trình xử lí khiếu nại

Quy trình xử lí khiểu nại

Khi khách hàng gọi điện khiếu nại tới Công Ty Rèm Cửa Giá Rẻ HCM trong quá trình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty. Chúng tối sẽ tiến hành tiếp nhận khiếu nại.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 5 ngày làm việc (tính từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại)

Để được bảo hành về sản phẩm, khách hàng liên hệ theo số:

– Số hotline: 0919 819 300

XEM THÊM:

Chính sách bảo hành sản phầm

Chính sách và quy định chung

Quy định về bảo mật thông tin